از روایت سهیل بیرقی از زنانی که هیچ‌گاه به عنوان انسان شناخته نمی‌شوند تا شوخی جالب باران کوثری با هوتن شکیبا

🔹اگر عامه‌پسند نباشی جامعه حذفت می‌کند

🔹سهیل بیرقی از کجا به «دیدگاه زنان علیه زنان» رسیده است؟

اینجا بخوانید

sornakhabar.com/newsview/131848