♦️مقام افغانستانی: ۲ نفر از سرنشینان هواپیمای آمریکایی زنده و مفقود هستند 🔹یک مقام پلیس افغانستان به خبرگزاری «رویترز» گفته است اطلاعاتی وجود دارد که نشان می‌دهد ۲ نفر از سرنشینان هواپیمای سقوط‌کرده آمریکا زنده بوده‌اند و حالا از سرنوشت آن‌ها خبری وجود ندارد./فارس…