♦#چند_خبر_کوتاه

🔹گاردین: هیچ نهاد بین‌المللی به هواپیمای اوکراین هشدار نداد که پرواز نکند.

🔹شورای وزیران سعودی بار دیگر اعلام کرد که پادشاهی سعودی تجاوزهای ایران و نقض حاکمیت عراق را محکوم می کند

🔹مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا: جایگزینی برای برجام وجود ندارد.

🔹عضو اتحادیه میهنی کردستان: اجازه نخواهیم داد خاکمان به سکویی برای تجاوز به ایران تبدیل شود

@Akhbarefori