سیل و طوفان در استرالیا، جاده ها را بست و برق خانه ها را قطع کرد

🔹رویترز: بارش شدید باران های ناشی از طوفان ها، بخشی از آتش سوزی جنگل ها و بیشه زارها را که ماه هاست مناطق گسترده ای را نابود کرده است، خاموش کرد اما باعث جاری شدن سیل و بسته شدن بسیاری از جاده ها در این مناطق شد.

🔹بر اثر این آتش سوزی ها دست کم ۲۹ نفر کشته و بیش از ۲۵۰۰ خانه از بین رفته و منطقه ای به وسعت یک سوم کل مساحت کشور آلمان را سوزانده است.

@AkhbareFori