♦️رئیس جمهور: در پرونده سقوط هواپیما نمی‌شود فقط یک نفر را مقصر دانست/این ماجرا برای مردم با صداقت توضیح داده شود روحانی: 🔹از آنجایی که حدس زدم سقوط هواپیما عادی نبوده، دستور دادم تا تحقیقات و بررسی ها در زمانی کوتاه تر انجام شود 🔹بلافاصله بعد از آنکه خطای…