اولین طلای کشورمان در مسابقات وزنه برداری جهان

🔹رضا دهدار با مهار وزنه ۲۱۹کیلو گرم در حرکت دوضرب موفق به کسب

اولین طلای کشورمان در مسابقات وزنه برداری جهان

🔹رضا دهدار با مهار وزنه ۲۱۹کیلو گرم در حرکت دوضرب موفق به کسب مدال طلا دوضرب دسته ۱۰۲کیلوگرم جهان شد همچنین او در حرکت یک ضرب ۱۷۵کیلوگرم را مهار کرده بود که برنز مجموع هم بدست آورد

@AkhbareFori