قطع برق و خاموشی در برخی مناطق تهران 🚦خاموشی چراغ‌های راهنمایی و رانندگی برخی معابر تهران شهرداری تهران: 🔹اختلال در فعالیت دکل برق فشار قوی سبب بروز مشکلات در تامین برق تابلوهای شهری شده است. 🔹این اختلال و قطع برق در مناطق ۱، ۴، ۶، ۷ و۸ تاثیرگذار بوده است.…