دختران محمدرضا شاه چه سرنوشتی داشتند؟

🔹آخرین شاه سلسله پهلوی در خلال ازدواج‌های خود دارای ۳ دختر به نامهای شهناز، فرحناز و لیلا بود. شهناز از ازدواج اول او (با فوزیه) و فرحناز و لیلا از ازدواج سوم (با فرح) بودند.

سرنوشت هریک از این دخترها، عبرت‌آموز است. اینجا بخوانید

khabarfoori.com/detail/1675159