مخاطبان "نظرسنجی فوری": حامی هیچ جریان سیاسی در کشور نیستیم!

🔹۷۹ درصد از شرکت کنندگان "نظرسنجی فوری" اعلام کردند که حامی هیچ جریان سیاسی در کشور نیستند؛ همچنین ۱۲درصد از شرکت کنندگان در این نظرسنجی اعلام کردند حامی جریان اصولگرا هستند؛ ۷درصد از شرکت کنندگان در این نظرسنجی هم اعلام کردند حامی اصلاح‌طلبان هستند و تنها ۲درصد از شرکت کنندگان گزینه حامی دولت را انتخاب کردند.

🔹این نظرسنجی در ۳۲ کانال تلگرامی خبری از سراسر کشور اعم از خبرفوری، خبرنگار ایران، اخبارتهران و ... منتشر شده است.

تعداد شرکت‌کنندگان: ۸۲۵۹۳ نفر

نوع نظرسنجی: #سیاسی

@nazarsanjifori

📊نظرسنجی‌های خود را به ما بسپارید؛ برای ثبت سفارش نظرسنجی با یوزر ما ارتباط بگیرید

@nazarsanjifoori