♦️#چند_خبر_کوتاه

🔹فدراسیون فوتبال:حضور زنان در دیدار ایران وکامبوج گزینشی نخواهد بود.

🔹سخنگوی وزارت خارجه: آمریکایی‌ها سیاستی به نام «فشار حداکثری» را علیه ایران در پیش گرفتند که به دلیل ناکامی‌ها به سمت «دروغ حداکثری» گرایش پیدا کرده است.

🔹وزیر علوم: امسال با متخلفان علمی با جدیت بیشتری برخورد خواهیم کرد.

@AkhbareFori