♦️مواد اولیه تولید کفش یک سال ایرانیان در انباری کشف شد!

🔹گشت تعزیرات مقدار زیادی مواد اولیه و ملزومات تولید کفش اعم از چسب، زیره، بند و پاشنه را در انباری که متعلق به یکی از دریافت کنندگان ارز دولتی است، در منطقه کهریزک کشف کرد.

🔹به گفته یکی از تولیدکنندگان، تنها با مواد اولیه این انبار می‌توان تولید کفش یک سال کشور را تأمین کرد.

#اقتصادی

@AkhbareFori