🔺واکنش سردار کمالی به مسدود شدن اکانتش در اینستاگرام
🔹دسترسی ما را ببندید، در فضای جدید رسالت خود را ادامه م

🔺واکنش سردار کمالی به مسدود شدن اکانتش در اینستاگرام

🔹دسترسی ما را ببندید، در فضای جدید رسالت خود را ادامه می‌دهیم

🔻توقع دیگری از آمریکا نداشتیم

شرح گفتگوی خبرفوری با رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح را اینجا بخوانید.

به نظر شما واکنش متقابل ایران چه باید باشد؟ اینجا نظر دهید

khabarfoori.com/detail/954350