♦#زندگی_بهتر / چگونه در سه مرحله عادات بد را از زندگی خود حذف کنیم؟

دانشمندان می گویند عادت ها به این دلیل به وجود می آیند که "مغز مرتب به دنبال راه هایی است تا سعی و تلاش را کم و در انرژی مصرفی صرفه جویی کند

🔹مراحل تغییر عادت: شناخت سرنخ، تغییر روال با پاداش و تکرار عمل برای نهادینه شدن

♦️اینجا بخوانید

khabarfoori.com/detail/1126190