از دریک که واحد پولی هخامنشیان بود تا پاپتی که به سکه مسی قجری می‌گفتند

🔹آیا می‌دانستید تومان ریشه مغولی دارد که به معنی ده هزار نفر یا سرباز است

🔹واحدهای پولی با نام‌های عجیبی مانند روپیه، پشیز، پاپاسی، صناری و ... در سلسله‌های مختلف ایران در طول تاریخ به کار می‌رفته‌اند

♦️درباره واحدهای پول تاریخ ایران اینجا بخوانید

khabarfoori.com/detail/1240329