♦️اولین واکنش ظریف به تحریمش ازسوی آمریکا

وزیر امور خارجه در نشست خبری:

🔹تحریم وزیر خارجه یعنی چه؟ یعنی شکست در گفتگو و سیاست دیپلماسی

🔹آمریکا امروز در دنیا تنهاست

🔹شما ایران را با نوکرانتان اشتباه گرفتید

🔹 همانطور که امپراطوری ایران پایان یافت، هر امپراطوری نابود می شود

🔹گفتمان صلح باعث شده که یک خبرنگار با یک موبایل دنیا را تغییر دهد

🔹به من گفتند که اگر با ترامپ مذاکره نکنی تحریم می‌شوی. من قبول نکردم و تحریم شدم

اینجا بخوانید

http://khabarfoori.com/detail/1247497