🎥اربکله رامسر و این یک دقیقه تصاویری که با موبایل ضبط شده، ببینید چی به سر طبیعت و جنگل آوردن!!

آدم دلش میگیره!

امیدواریم رئیس جدید قوه قضاییه جلوی ساخت و سازهای غیر مجاز و نابود کننده طبیعت رو در همه کشور بگیرند

@AkhbareFori