🔹آخرین خبرها از وضعیت دانشجویان مصدوم حادثه دانشگاه آزاد

🔹۳ مصدوم دیگر ترخیص شدند / دانشگاه آزاد خدمات مراق

🔹آخرین خبرها از وضعیت دانشجویان مصدوم حادثه دانشگاه آزاد

🔹۳ مصدوم دیگر ترخیص شدند / دانشگاه آزاد خدمات مراقبت پرستاری در خانه به مصدومان ارائه می‌دهد

بیشتر بخوانید