🔴 کمپین علیه پزشکانی که مالیات نمی دهند

🔹به تازگی کمپینی علیه پزشکانی که مالیات نمی دهند در شبکه های اجتماعی به راه افتاده

🔹این پزشکان معمولا در مطب خود کارتخوان ندارند و حق ویزیت را نقدی دریافت می کنند تا

برآورد درآمد و مالیات از طریق بررسی واریزی بانکی مشخص نشود

🔹در این کمپین ها اسم پزشکانی که در مطب خود کارتخوان ندارند و هزینه ویزیت را نقدی می گیرند اعلام عمومی می شود/ عصرایران

@AkhbareFori