#خبر_فوری

وام ازدواج ۳۰ میلیونی شد

🔹نمایندگان مجلس در بودجه ۹۸ میزان وام ازدواج را برای مزدوجین اول فروردین ۹۶ به بعد برای هر یک از زوجین ۳۰ میلیون تومان (در مجموع۶۰میلیون تومان) با دوره بازپرداخت ۶۰ ماهه تعیین کردند.

درباره مبلغ وام ازدواج با توجه به وضع معیشتی مردم‌اینجا نظر بدهید

khabarfoori.com/detail/881553