♦️افزایش غیرمعمول قیمت گل رز در روز مادر

🔹در پی افزایش تقاضا برای گل روز مادر قیمت انواع گل به ویژه رز روند ص

♦️افزایش غیرمعمول قیمت گل رز در روز مادر

🔹در پی افزایش تقاضا برای گل روز مادر قیمت انواع گل به ویژه رز روند صعودی به خود گرفته و هر شاخه گل رز به قیمت ۲۰ هزار تومان به فروش می‌رسد./ ایسنا

@AkhbareFori