♦️کویت واردات محصولات کشاورزی لنجی ایران را ممنوع کرد

رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی:

🔹متأسفانه کویت مسیرهای هوایی، زمینی و دریایی را به روی مسافرانش به سمت ایران بسته است.

🔹امروز هم اعلام کرده که صادرات هر گونه محصولات کشاورزی با لنج از مبدأ ایران به مقصد کویت ممنوع است.

🔹همچنین حدود ۴ تا ۵ کانتینر یخچالی حاوی پرتقال صادراتی از ایران در گمرک گرجستان متوقف شده است، دلیل آنها هم بررسی بیشتر به خاطر گزارش ویروس کرونا در ایران است.

🔸در حال حاضر صادرات به کشورهای امارات، قطر و عمان برقرار است و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

@AkhbareFori