روایت تاثیرگذار همایون شجریان از ۳ سال مبارزه پدرش با بیماری

همایون شجریان:

🔹این‌ها را برای شما با جزئیات توضیح می‌دهم، چون شما را از خانواده خودمان می‌دانم، یعنی پدر، خانواده همه شماست

🔹 از افسردگی‌های مقطعی استاد تا مقاومت باورنکردنی

اینجا بخوانید⬇

sornakhabar.com/newsview/135487