طرح شفافیت آرا باید در مجلس اجرا شود تا مردم نمایندگانشان را بشناسند

نماینده آبادان در گفتگو با خبرفوری:

🔹جو سنگین برای شفافیت آرای نمایندگان قابل قبول نیست

🔹بعضی نمایندگان از جوسازی ها می‌ترسند

#شفافیت_آرا

#شفافیت_مجلس

مشروح گفتگو را اینجا بخوانید

khabarfoori.com/detail/1355610