♦️ناامنی در کوچه و خیابان‌های آبادان

#حرف_مردم

🔹اخیرا آمار دزدی گوشی، کیف‌قاپی در کوچه و خیابان‌های آبادان بسیار زیاد شده است؛ این فیلم مربوط به چند شب قبل است.

💬حرف مردم، رسانه‌ای برای مردم

t.me/joinchat/AAAAADwTVAPnAZ6T9AMI8Q