سلفی یک رئیس جمهوری در سازمان ملل

رئیس جمهور ۳۸ ساله السالوادور: باور کنید تعداد افرادی که این سلفی را می‌بینند بسیار بیشتر از آنهایی است که به سخنرانی من گوش می‌دهند.

@AkhbareFori

  دانلود ویدئو