♦️ پمپ بنزین ‌های سیار در تهران/ ۴ لیتر بنزین ۵ هزارتومان

🔹پمپ بنزین‌های سیار تهران هر روز تعدادشان بیشتر می‌شود. دستفروشان، بنزین را از پمپ‌های بنزین یا تانکرهای بنزین می‌خرند و کمی گران‌تر می‌فروشند. پدیده رو به رشدی که به نظر می‌رسد با محدودیت‌های سوخت‌گیری بیشتر هم شود.

🔹دستفروشان بنزین به دلیل فقر و بیکاری به این شغل روی‌ آوردند، اما به‌نظر می‌رسد فروش بنزین در حاشیه خیابان‌ها نوعی قاچاق سوخت است. به ویژه اینکه تانکرها برای آنان سوخت می‌آورند.

فیلمی از این شغل خطرآفرین در دل پایتخت را ببینید

http://t.me/joinchat/DYtO6z3f9rg2Q8bdlsH7aQ