جابجایی عمارت تاریخی با قایق

🔹یک عمارت بزرگ متعلق به دهه ۱۷۶۰ میلادی در ایالت مریلند آمریکا روز چهارشنبه طی عملیاتی به طور کامل از روی زمین جدا و از طریق آب به جای دیگری منتقل شد.

🔹این ساختمان ۴۰۰ تنی با نام «گالوی هاوس» از یک مسیر آبی که حدود ۸۰ کیلومتر بود، به مکان جدید منتقل شد.

@AkhbareFori