♦️واردات یک آمپول به اسم پودر کاکائو

وزیر بهداشت:

🔹یک کاربر در سامانه تی‌تک توانسته بود آمپول تستسترون را به عنوان پودر نارگیل و پودر کاکائو به کشور وارد کند و یا یک خانم دکتر در این سامانه در ۱۹ قسمت مسئول فنی شناخته شده بود بدون اینکه این سامانه خطا دهد/ایسنا

@AkhbareFori