مسابقه کراس کانتری سطح یک چین با حضور ۱۲۰دوچرخه سوار در شهر چنگدو برگزار شد و حسن سیف الهی رکابزن ایرانی تیم لم

مسابقه کراس کانتری سطح یک چین با حضور ۱۲۰دوچرخه سوار در شهر چنگدو برگزار شد و حسن سیف الهی رکابزن ایرانی تیم لمینار چین عنوان قهرمانی را کسب کرد، نماینده اسلوونی دوم شد و رکابزن میزبان سوم شد.

@AkhbareFori