حداقل اجاره‌ یک خوابگاه دانشجویی امسال چقدر است؟

🔹در سال تحصیلی جدید حداقل قیمت اجاره ماهانه خوابگاه دانشجویی مجردی ۶۸ هزار تومان است و اجاره برای یک خوابگاه متاهلی که به صورت مشترک ارائه‌ شده هم حداقل ۹۶هزار تومان برای هر زوج هزینه دارد.

اخبار لحظه‌ای قیمت‌ها در

http://t.me/joinchat/AAAAADvWoiZezdWQoiRk8A