روحانی بازم هم جمعه خبر دار شد!

🔹معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رییس‌جمهوری: تا عصر جمعه آنچه برای روحانی قطعیت داشت منحصر به اطلاعات فنی بود و گزارش ستاد کل نیروهای مسلح عصر دیروز به رییس‌جمهوری ارائه شد!

@Akhbarefori