بیانیه منتسب به آزمایشگاه پژوهشی سایبری دانشگاه تهران در خصوص سانحه دلخراش هواپیما

🔹‏مسئولیت سانحه‌ تأسف‌بار رخ داده به‌صورت مستقیم متوجه آمریکاست و به‌دلیل اعمال عملیات فریب بر سیستم فرماندهی و کنترل سامانه‌ پدافند موشکی ایران واقع شده و نقش خطای انسانی در آن منتفی است/انتخاب

@Akhbarefori