ورود روزانه حدود ۱۰۰۰ مسافر مستعد کرونا به ایران

🔹بررسی‌ها نشان می‌دهد مسافران ورودی از چین به تهران، در‌ صورتی‌که دمای بدن آنها عادی باشد، به حال خود رها می‌شوند.

🔹این موضوع زمانی نگران‌کننده است که بدانیم دوره نهفتگی ویروس کرونا بین ۳ تا ۱۴روز است.

@AkhbareFori