♦️درخشش فروغ فرخزاد در استانبول

🔹یکی از مهم‌ترین جوایز ادبی ترکیه برای این شاعر، سال‌ها پس از مرگش

🔹مکبوله آراس عیوضی، مترجم مجموعه آثار فروغ فرخزاد توانست جایزه بهترین ترجمه سال ۲۰۱۹ کشور ترکیه را کسب کند.

اینجا بخوانید

sornakhabar.com/newsview/130691