نوستالژى جالبى از بهترین هاى فوتبال، على دایى عزیز، مهدى مهدوى کیاى بى حاشیه، علیرضا منصوریان با معرفت وقتى موهاش رو نمیتراشید، زنده یاد ناصرخان حجازى، على انصاریان و آرش برهانى، بلازویچ و مترجم همه کروات هاى مقیم ایران چلنگر

🔹مرور این تصاویر خالى از لطف نیست...

@AkhbareFori