♦️کیفرخواست هم‌دستان «روح الله زم» به زودی صادر می شود/بازداشت ۲۰ مدعی اعمال نفوذ در انتخابات مجلس اسماعیلی، سخنگوی دستگاه قضا: 🔹در پرونده «زم» و «عبدالرضا داوری» تاکنون تنها برای زم کیفرخواست صادر شده است. 🔹این پرونده بخش های مختلف دارد و هنوز در رابطه با…