♦️جوانان کشور باید سلاح‌های جنگ نرم تجهیز شوند رهبر انقلاب، صبح امروز در دیدار مداحان: 🔹️ امروز نیاز مهمّ کشور ما این است که جوانهای ما مجهّز بشوند به انواع تسلیحات نرم، سلاحهای جنگ نرم؛ یعنی قدرت روحی و قدرت فکری. 🔹️ بنده مکرّر در مورد قوی شدن کشور مطالبی…