♦️برخورد قاطع با تخلفات بیمارستانی/اخراج و تعلیق مسئولان متخلف

🔹معاون کل وزارت بهداشت، هر گونه ارجاع بیمار بستری به خارج از بیمارستان برای تهیه دارو و تجهیزات پزشکی را، تخلف دانست و از برخورد قاطع با متخلفان خبر داد و گفت: از مردم می‌خواهیم هر گونه موردی را با تلفن ۱۹۰ اطلاع دهند.

🔹معاون کل وزارت بهداشت، در خصوص نوع برخورد با تخلفات بیمارستان ها و افراد متخلف، افزود: اگر عامدانه باشد، گروه های درمانی متخلف اخراج و مسئولان بالاتر آنها نیز تعلیق از خدمت می شوند.

@Akhbarefori