مطهری لیست اموال خود را اعلام کرد

نماینده مردم تهران در مجلس:

🔹یک خانه ۵۷۶ متری دارم که یک کوچه پایین تر از حسینیه ارشاد است، همچنین یک پژو پارس دارم و یک واحد آپارتمان هم برای پسرم گذاشتم و سهامی هم در انتشارات صدرا دارم که ناشر آثار استاد مطهری است.

🔹البته این اموال را قبل از نمایندگی داشتم و بخشی از آنها را هم پیش از انقلاب داشتم./ایسنا

@AkhbareFori