خداحافظی همیشگی فرمانده عملیات تجاوز به طبس 

🔹«جیمز اِل. هالووی» فرمانده پیشین نیروی دریایی ارتش آمریکا و سر

خداحافظی همیشگی فرمانده عملیات تجاوز به طبس

🔹«جیمز اِل. هالووی» فرمانده پیشین نیروی دریایی ارتش آمریکا و سرکرده نیروهای عملیات حمله به طبس در سال ۱۳۵۹ در سن نود و هفت سالگی مُرد.

@AkhbareFori