♦️ادعای عجیب ترامپ: ایران مرتکب اشتباه بزرگی شد

ترامپ:

🔹آنها پهپاد ما را بر فراز آبهاى آزاد بین المللى هدف گرفتند و می‌توانیم آن را ثابت کنیم.

🔹اینگونه نیست که وزراى من منجر به تحریک من براى تنش میشوند و خیلى اوقات قضیه بر عکس است.

🔹ممکن است ایران به اشتباه پهپاد را مورد هدف قرار داده باشد.

🔹زمانی که من آمدم، ایران در ۱۴ تا ۱۸ نقطه مختلف درگیر بود، آن‌ها ستیزه‌جو بودند و زمانی هم که توافق را امضا کردند «مرگ بر آمریکا» می‌گفتند.

🔹آن‌ها مرتکب یک اشتباه شدند، فکر می‌کنم یک ژنرال یا یک نفر بوده است که مرتکب اشتباه شده است. خوشبختانه آن هواپیما غیرمسلح بود و سرنشینی نداشت. آن پهپاد به روشنی بر فراز آب‌های بین‌المللی بود.

@AkhbareFori