پژوهشگران بریتانیایی ساخت روباتی را به پایان رسانده‌اند که «نخستین روبات انسان‌نمای هنرمند» خوانده شده است. قرار است این روبات که «آیدا» نام دارد، در آینده علاوه بر طراحی و نقاشی، به سفالگری هم بپردازد.

@AkhbareFori