توضیحات سخنگوی قوه قضاییه درباره خروج سعید ملک پور زندانی حبس ابد از کشور

اسماعیلی:

🔹فرد مورد نظر در دادگاه اولیه محکوم به اعدام بود و در تجدید نظر برای او محکومیت حبس ابد در نظر گرفت.

🔹او ۱۱ سال از دوران محکومیت را سپری کرد و در تاریخ ۲۲ تیر طبق ضوابط و با وثیقه مرخصی گرفت اما در پایان مهلت به زندان مراجعه نکرده است.

🔹به دستگاه های امنیتی بحث مرخصی را اعلام کردیم و ممنوع الخروج نیز شده بود اما فرد مورد نظر از طریق قانونی از کشور خارج نشده است و از طریق مبادی غیر رسمی به خارج رفته است.

🔹اعطای مرخصی به افراد دارای حبس ابد مرسوم است و به نفرات دیگری نیز اعطا شده است/ باشگاه خبرنگاران جوان

@AkhbareFori