♦#چند_خبر_کوتاه

🔹هشدار پزشکی قانونی به ورزشکاران: برخی داروهای مکمل حاوی مواد مخدر و کورتون است و باعث مرگ می‌شود.

🔹مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران: بیشترین شکایات از جراحان زنان و زایمان، دندانپزشکان، جراحان پلاستیک، متخصصان پوست، جراحان عمومی و ارتوپدی‌ها است.

🔹رئیس کمیته ملی المپیک: مهدی تاج تنها استثنای قانون بازنشستگان در فدراسیون‌ها بود اگر چه نمی‌توانم فشارهای جانبی و ورود فیفا به ابقای تاج را انکار کنم.

@AkhbareFori