♦️افزایش قیمت نان غیرقانونی است/آزادپزها هم مشمول قیمت‌گذاری‌اند

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی وزارت صمت:

🔹هرگونه افزایش قیمت نان از سوی نانوایی‌ها غیرقانونی است.

🔹نانوایی‌های به اصطلاح آزادپز نیز به دلیل دریافت آرد یارانه‌ای، مشمول قیمت‌گذاری می‌شوند و نمی‌توانند نان تولیدی را به نرخ دلخواه عرضه کنند.

@AkhbareFori