مزوتراپی از کلمه یونانی Meso به معنای میان و Therapeia به معنی درمان #پزشکی می‌آید و یکی از عمل پزشکی #زیبایی غیر #جراحی است که طی آن داروهای هومیوپاتیک که معمولا توسط پزشکان طب جایگزین تجویز می‌گردد

مزوتراپی از کلمه یونانی Meso به معنای میان و Therapeia به معنی درمان #پزشکی می‌آید و یکی از عمل پزشکی #زیبایی غیر #جراحی است که طی آن داروهای هومیوپاتیک که معمولا توسط پزشکان طب جایگزین تجویز می‌گردد، وارد #پوست می‌شود.

مزوتراپی یک روش درمانی جدید می‌باشد. در این روش دارو در قسمت‌های مختلف پوست تزریق می‌شود. در واقع دارو به جای اینکه خورده شود، مستقیما به داخل پوست تزریق می‌شود. تزریق های متعدد توسط دستگاه #مزوتراپی در فواصل منظم در پوست صورت می‌گیرد و باعث کشیدگی و زیبایی پوست خواهد شد.