بعضی از مواردی را که به موهای شما آسیب می‌رسانند عبارتند از:

#آلودگی باعث #کسالت و #شکنندگی #مو می‌شود. #نور خورشید، استخرهای #شنا، آب #نمک دار و باد می‌توانند موها را #خشک سفید و #شکننده کنند. موهای سفید و #مرده بیش از اندازه زننده هستند.

هوای #سرد نیز باعث مرگ موها می‌شود.

استر‌س‌ها، آسیب‌های روحی، #بیماری یا #خستگی همه بر روی کیفیت موها اثر دارد و باعث برهم زدن تعادل آن‌ها می‌شود. #رژیم غذایی باعث کمبود ویتامین‌ها و مواد معدنی در بدن می‌شود. این امر حیات دوباره موها را مختل می‌سازد و استحکام موها از دست می‌رود.

#زیبایی #آرایشی #پزشکی