خواب کافی برای داشتن #پوست بهتر

شما به منظور تجدید قوای #بدن و پوست‌تان نیازمند مدت زمان مشخصی #استراحت در طول شب هستید.

میزان مناسب #خواب #سالم و مفید برای بزرگسالان حدود ۶ تا ۸ ساعت و برای #کودکان بین ۸ تا ۱۰ ساعت است.

اگر شما به مقدار کافی نخوابید پوست‌تان زودتر #پیر شده و خسته و نحیف به نظر خواهید رسید.

#پزشکی #سلامتی