#ماسک طبیعی برای #پوست بهتر است.

#ماسک طبیعی برای #پوست بهتر است.

از آن‌جایی که ماسک‌های #طبیعی عاری از هر نوع ماده #شیمیایی است، نگرانی از عوارض جانبی وجود ندارد.

سعی کنید هر چند وقت یک بار از ماسک‌های مختلف استفاده کنید، دقت کنید که آن‌هارا بر اساس نوع پوست‌تان انتخاب کنید.

البته ماسک‌های آماده در بازار موجود هستند اما بهتر است از ماسک‌های دست ساز و طبیعی استفاده کنید.

#زیبایی #پزشکی #ماسک_صورت