غذا در #شفافیت پوست یا پرلک شدن آن بسیار موثر است.

درواقع درست #غذا خوردن می‌تواند #صورت شما را از #لک پاک کند. برای این کار باید غذا سر وقت و منظم خورده شده و خوب جویده شود.

اگر گاهی #ناهار می‌خورید و گاهی نه یا ساعت مشخصی برای غذا خوردن‌تان ندارید، باید منتظر لکه‌ها باشید. بهتر است ساعت مشخصی برای غذا خوردن در سه وعده غذایی #صبحانه و ناهار و #شام در نظر بگیرید. مثلا اگر ساعت ۸ صبح از خواب بیدار می‌شوید صبحانه را بین ۱۰ تا ۲۰ دقیقه بعد از بیدار شدن میل کنید و نگذارید ۱ یا ۲ ساعت دیگر.

این برنامه زمانی را برای ناهار و شام هم داشته باشید؛ حتی در روزهای تعطیل و مسافرت‌ها.

این برنامه‌ها از به وجود آمدن لک‌های پوستی در صورت‌تان جلوگیری می‌کند.

#لک_پوستی #زیبایی #پزشکی